چطور از حذف نقطه ای در لایت روم استفاده کنیم

امکان مشاهده این ویدئو فقط برای مشترکین فعال می باشد.